Flyselskapene må nå ha klimakvoter for sine utslipp. (Illustrasjon) (Bilde: Simen Håkonsen)

Flyutslipp inn i kvotesystemet

Norge slutter seg til EUs vedtak om at klimagassutslipp fra luftfart skal inn i kvotesystemet fra 2012.

Håper

Dermed blir det satt en pris på utslipp på alle flyginger til og fra flyplasser i Norge.

– Dette er et stort skritt i riktig retning. Vårt håp er at enda flere land blir med i lignende systemer slik at vi kan få en global pris på utslipp fra luftfartssektoren, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Klimakvoter

Tidligere i år bestemte EU at utslipp av klimagasser fra luftfart skal inkluderes i EUs kvotehandelssystem fra 2012.

Dette betyr at så godt som alle flyginger til og fra EU-flyplasser må ha klimakvoter for sine utslipp. Kvoteplikten gjelder uansett hvilken nasjonal tilhørighet flyselskapet har.

Andel

Selskapene vil få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende en andel av hvor mye de flyr i 2010.

Hvis selskapene har behov flere kvoter må de kjøpe dem i markedet, opplyser Miljøverndepartementet.

De aktuelle flyselskapene må også rapportere om sine utslipp fra 1. januar 2010

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.