Flere ser ut til å sykemelde seg i dårlige tider. I bygg og anlegg var økningen i sykefraværet på nesten 20 %. (Bilde: Martin Kierstein)

Flere sykemeldte under krisa

  • Karriere

Fortsatt er sykefraværet i helse og omsorg høyere enn i bygg og anlegg, men veksten i byggebransjen var voldsom i fjor.

20 prosent

Sykefraværet der økte nemlig med 18,7 prosent i løpet av de 12 månedene frem til starten av andre kvartal i år, skriver Aftenposten.

Blant menn var økningen på 20 prosent. I helse og omsorg var sykefraværet omtrent uendret.

Det skjer samtidig som at det har vært storstilte permitteringer og oppsigelser i privat sektor og vekst i offentlig sektor.

– Det som skjer i bygg og anlegg, er vanskelig å forstå på annen måte enn at næringen og arbeidstagerne velter kostnader over på folketrygden. Det ser ut som om man anstrenger seg mindre enn det man burde for å holde folk på jobben, sier forsker Knut Røed ved Frischsenteret til avisen.

Kompetanse

For eksempel forblir langtidssyke oftere sykemeldt i stedet for å komme tilbake til en jobb som kanskje kan forsvinne, og antall sykemeldinger øker når permitteringer og oppsigelser truer.

Sykefravær gir full lønn - ledighet gir dagpenger på drøyt 62 prosent.

Byggenæringens landsforening har ingen god forklaring.

– Det kan være slik at de som er sykmeldt, ikke blir så hardt rammet i nedbemanningene. De kan ha bedre kompetanse og lengre ansiennitet. Dermed blir det færre ansatte, men like mange sykmeldte, sier forhandlingsdirektør Oscar Rønbeck.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.