MÅ BETALE: Stavanger-mannen engasjerte et byggefirma til å fikse hytta si, og betalte svart. Nå må han i fengsel. (Bilde: Martin Kierstein)

Fengsles for kjøp av svart arbeid

  • Bygg

En 43 år gammel mann fra Stavanger er dømt for medvirkning til svart arbeid etter å ha kjøpt svarte tjenester i forbindelse med byggearbeid på hytta si.

Han må i fengsel i 21 dager.

Først 60 dager

Stavanger tingrett dømte først mannen til 60 dagers fengsel og 80.000 kroner i bot. Påtalemyndigheten anket dommen for å få en kortere fengselsstraff, men anken ble forkastet av Gulating lagmannsrett.

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens dom videre til Høyesterett, og det er Høyesterett som nå altså har dømt 43-åringen til 21 dagers ubetinget fengsel.

Høyesterett slår dermed fast at kjøpere av svarte tjenester kan risikere fengselstraff.

BNL fornøyd

– Det er viktig å komme svart arbeid til livs. Svart økonomi er en trussel mot ethvert velordnet samfunn, er kriminelt og trekker uønskede aktører til næringen, sier administrerende direktør Ketil Lyng i BNL i en pressemelding.

– For næringens omdømme er det viktig at vi får så mange virkemidler som mulig for å komme dette til livs og Høyesteretts dom er en viktig del av dette, understreker han.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.