BLIR VIKTIG: Fem av ti mener at energimerking vil ha betydning neste gang de kjøper bolig, ifølge en spørreundersøkelse bestilt av Norges vassdrags- og energidirektorat. (Bilde: colourbox.com)
ØKER PRISLAPPEN: Boliger med god energistand, vil selge bedre enn ordninære boliger, tror Birger Bergesen, seksjonssjef i NVE. (Bilde: NVE)

En av to vil betale for å spare strøm

  • Kraft

Annenhver boligeier vil investere i tiltak for å redusere energibruken i boligen.

Det kommer fram i en ny spørreundersøkelse utført av Sentio Research for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hvor 2100 personer fra hele Norge ble stilt spørsmål om energibruk, energieffektivisering og energimerking.

Undersøkelsen viser også at åtte av ti er opptatt av energisparetiltak og ønsker å redusere eksisterende boligs energibruk.

NVE setter funnene i sammenheng med den kalde vinteren, og tror at de lave temperaturene har ført til at flere kan gjøre alvor av intensjonene om å gjøre boligen mer energieffektiv.

Energimerking

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med innføringen av en energimerkeordning i Norge.

Fra 1. juli må alle som skal selge eller leie ut boligen sin gjennomføre energimerking på www.energimerking.no

Alle næringsbygg og offentlige bygg må være energimerket fra utgangen av 2011.

– Tallene bekrefter at nordmenn er opptatt av klima og miljø. Vi håper at energimerkeordningen skal bidra til å omsette gode holdninger til gode tiltak. Ordningen gir både bevissthet og incentiver for boligeiere, sier Tone Granaas i NVE.

Høyere pris

En studie fra Nederland viser ifølge NVE at energimerkede boliger i øverste del av karakterskalaen, fra A til G, har oppnådd høyere pris på det nederlandske boligmarkedet.

Direktoratet tror at boliger med god energistandard vil kunne oppnå en bedre pris også her i Norge.

– Det er selvfølgelig mange andre faktorer som spiller inn ved et kjøp, men i et valg mellom to ellers like boliger tror vi boligkjøper vil foretrekke boligen hvor det er foretatt energieffektiviserende tiltak, sier seksjonssjef Birger Bergesen.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.