KNOPP: Aker Floating Production er spunnet ut av Aker Kværner-systemet. Nå er det både et selskap og et produkt. Slikt skal det bli mer av med Aker Innovation. (Bilde: AFP)
Aker Floating Production har kjøpt tre Suezmax tankskip som skal bygges om til produksjonsskip, såkalte Smart FPSO. De tre skipene er: Oriental Tiger (bygget 1982 i Japan), Polar Alaska (bygget 1979 i USA), Polar California (bygget 1980 i USA) Jurong Shipyard i Singapore skal bygge om de to siste i løpet av 2007-2008. (Bilde: AFP)

Dramatisk for Aker-selskap

Aker-konsernet får svi blant annet for kosntadsoverskrivdelser på bygging av et flytende produksjonsskip.Konsernsjef Svein Olsen i Aker Floating Productions går av med umiddelbar virkning i forbindelse med nye kostnadsoverskridelser for ombygging av selskapets første oljeproduksjonsskip.

Karl Erik Kjelstad er konstituert som administrerende direktør.

Investeringer

Store investeringer gir Aker ASA et svakt resultat i første kvartal i år.

Aker-konsernet fikk et resultat på 211 millioner kroner før skatt i første kvartal, mot 3.429 millioner kroner i samme periode i fjor.

Sluttfase

Årsaken til den kraftige nedgangen er at konsernet er i ferd med å sluttføre flere store investeringsprosjekter.

– I de kommende 12-18 månedene skal flere av de nye Aker-selskapene passere viktige milepæler. Store investeringsprosjekter skal sluttføres hvoretter selskapene går inn i en fase med ordinære operasjoner og positiv kontantstrøm fra drift, heter det i kvartalsrapporten.

Driftsresultatet er svekket fra 20 millioner kroner i første kvartal i fjor til -204 millioner kroner i år. Samtidig har investeringene økt kraftig.

Verdier

Ved utgangen av første kvartal i år var bokført verdi av borerigger, produksjonsskip, produkttankskip og andre varige driftsmidler 14,6 milliarder kroner. Det er en økning på hele 9,8 milliarder kroner fra samme tid i fjor.

Akers konsernregnskap omfatter Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker American Shipping, Aker Philadelphia Shipyard, Aker BioMarine og Aker Seafoods.

Få med deg «TU Oil Summit 2016» torsdag 24. november.