NTNU Gløshaugen. (Bilde: Gorm Kallestad / Scanpix)

Dominerer søknadsbunken

 • Klima

Disse har søkt:

 • BIC: Biofuels Innovation Centre - Senter for biodrivstoffinnovasjon Paper and Fibre Research Institute (PFI AS)
 • BIGCCS Centre - International CCS Research Centre SINTEF Energiforskning AS
 • BIOENERGY INNOVATION CENTRE- CENBIO Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
 • Centre for Environmental design of renewable energy SINTEF
 • Centre for Reduced Energy use through Advanced Technology Innovations SINTEF Energiforskning AS
 • Centre for Sustainable Energy Studies NTNU
 • Norwegian Centre for Offshore Wind Energy - A Centre for Environmental Energy Research CMR
 • Research Centre for Offshore Wind Technology SINTEF Energiforskning AS
 • Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy CMR
 • TEMPO An Interdisciplinary Research Centre for Transport and Environment - Measures and POlicies Transportøkonomisk institutt
 • The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology Institutt for energiteknikk (IFE)
 • The Research Centre on Zero Emission Buildings NTNU

– Vi er svært glad for å ha fått søknader fra disse sterke forskningsmiljøene. Det blir en krevende oppgave å plukke ut de aller beste, sier avdelingsdirektør Fridtjof Unander i Avdeling for energi og petroleum i Norges forskningsråd.

Av 28 søknader som ble levert inn i høst, ble 17 plukket ut til runde to, nå er 12 søknader kommet videre til finalerunden. Sintef og NTNU deltar i av finalesøknadene.

Viktig oppfølging

Forskningssentersatsingen er en viktig del av oppfølgingen av Stortingets klimaforlik. Regjeringen skal bruke minst 100 millioner kroner i året på de fem til syv sentrene som skal etableres.

I en pressemelding fra NTNU-rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF heter det at de to institusjonene har lagt mye arbeid og tunge forpliktelser i disse søknadene, sammen med en rekke partnere innen forskning og industri. For hver av sentersøknadene til NTNU er det etablert samarbeid mellom 15 – 25 forsknings- og industripartnere.

Samarbeid nødvendig

– Samarbeid er nødvendig for å drive internasjonalt ledende forskning og utvikle teknologi som skal levere løsninger for å redusere klimatrusselen. Vi har jobbet hardt for å danne nasjonale allianser og leverer felles søknader der det har vært mulig, sier NTNUs rektor Torbjørn Digernes.

Sentrene skal være internasjonalt ledende innen forskning på miljøvennlig energi. Programmet skal vare i åtte år, og planen er at fem til sju sentre etableres tidlig i 2009. Sentrenes formål er å bygge kunnskap og levere nye samfunnsmessige og teknologiske løsninger for fremtiden.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi skal løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet, og de skal ha en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Hvem som blir plukket ut offentliggjøres 4. februar.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.