(Bilde: Knut Strøm)

Det store Veidekke-gliset

  • Bygg

Konsernsjef Terje Richard Venold, Veidekke hadde en skattbar inntekt på 8,3 millioner kroner i 2006.

Ifølge Veidekke skyldes den noe høye lønnen et aksjesalg. Normal lønn fra Veidekke er kr. 2,7 millioner kroner.

9 mellom 1 og 2 mill.

Administrerende direktør i Skanska Norge, Geir Magne Aarstad tjente 3,2 millioner, og Sven Christian Ulvatne, som var adm. dir. i NCC i skatteåret 2006, tjente 2,7 millioner kroner.

Også de daglige lederne i Norconsult, Peab og Mesta hadde en skattbar inntekt over 2 millioner kroner i fjor, mens ni av de andre lederne i bransjerelaterte selskaper tjente mellom 1 og 2 millioner.

Mindre i staten

Lederne i de statlige selskapene ligger et godt stykke lenger ned på inntektsstigen.

Statsbyggs Øivind Christoffersen står i skattelistene oppført med 910.020 kroner i inntekt. Kjell Sture Bjørvig i Statens Vegvesen har tjent 736.914 kroner, og inntekten til Olav Ø. Berge i Statens bygningstekniske etat var 635.943 kroner i 2006.

Tallene er basert på skattelistene for 2006. Inntekten er nettoinntekt: Alminnelig inntekt før særfradrag. Det er altså ikke den reelle inntekten personene har hatt.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.