Hålogalandsbrua-prosjektet står i fare for å bli forsinket. (Bilde: Dissing+Weitling)

E. PIHL OG SØN

Dansk konkurs kan gi forsinkelser i Nord-Norge

Selskapet jobber blant annet med Hålogalandsbrua.

En konkurs i det dansk entreprenørselskapet E. Pihl & Søn kan få konsekvenser for flere prosjekter i regi av Statens vegvesen i Nord-Norge.

Entreprenøren er involvert i fem prosjekter i Finnmark og Nordland, blant annet på Hålogalandsbrua på E6 i Nordland og med rassikring på E69 ved Ytre Sortevik i Finnmark. 

Les om de andre prosjektene hos Våre Veger.

Uoversiktlig

– Situasjonen er uoversiktlig og uavklart, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen Region nord i en kommentar.

– Vi jobber med å kontakte bostyret for å avklare konsekvenser og videre utvikling i saken. Hva som vil skje med det enkelte anlegg, kommer vi tilbake til så snart situasjonen er mer avklart, sier Johansen.

Rogaland

Arbeidet med å rassikre fylkesvei 517 Lovraeidet i Rogaland er også stoppet.

– Vi har fått tak i en entreprenør som raskt vil sikre området slik at trafikken kan gå greit forbi, opplyser prosjektleder Knut Utaaker i Rogaland.

Les også:

Snart byggestart for Hålogalandsbrua

Disse gigantbruene skal gjøre fjordene fergefrie

Han tar med seg ti ingeniører til nord

Her kommer det ny vei  

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.