PRISKAMP: Innkjøpssjef Rune Johansen hos Veidekke, til venstre, og Ole Peder Aannestad, salgssjef i Storkunde Byggmakker er enige om at prisene skal ned. (Bilde: Byggmakker)

Byggkostnadene skal ned

  • Bygg

Veidekke holder seg til Norge når innkjøpskostnadene skal dempes.

– Det produktspekteret vi kjøper fra Byggmakker i dag er av en slik karakter at vi har større tro på å samarbeide med en profesjonell byggevaredistributør enn å gå internasjonalt for å lete etter alternative leverandører på egen hånd, sier innkjøpssjef Rune Johansen hos Veidekke.

Avtalen har en ramme på 250 - 300 millioner kroner og gjelder hele landet bortsett fra Rogaland og Agderfylkene der Veidekke bruker Optimera som sin leverandør av byggevarer.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.