FORNØYD: Byggenæringens Landsforening er godt fornøyd med den rød-grønne regjeringen, men kritisk til Næringsdepartementet, sier amdinistrerende direktør Ketil Lyng. (Bilde: Joachim Seehusen)
FORNØYD: Byggenæringens Landsforening er godt fornøyd med den rød-grønne regjeringen, men kritisk til Næringsdepartementet, sier amdinistrerende direktør Ketil Lyng. (Bilde: Joachim Seehusen)

Byggenæringen er kritisk til Brustad

  • Bygg

– Vår erfaring med den rød-grønne regjeringen er på mange måter positiv og vi gratulerer med seieren, sier Ketil Lyng, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Men nå forlanger BNL konkret handling.

– Både når det gjelder kompetanse og energieffektivisering har de tre partiene gitt uttrykk for at disse områdene er viktige. Nå vil vi se det omsatt i konkret handling, sier Lyng.

– Særlig Ap har sagt at de vil ha en nasjonal strategi for energieffektivisering. BNL vil komme med konkrete forslag.

BNL har ingen ønsker om rokeringer i regjeringen.

– Kristin Halvorsen har håndtert krisen godt, og Magnhild Meltveit Kleppa har hatt en god hånd med kommunal- og regionaldepartementet som er det departementet som arbeider mest mot byggenæringen.

Kritisk mot NHD

BNL er derimot kritisk mot nærings- og handelsdepartementet, som rent formelt har ansvaret for byggenæringen. I lang tid har næringen ønsket en stortingsmelding, men blitt avvist. Sist av næringsminister Sylvia Brustad.

– Gjennom skiftende regjeringen har det vist seg vanskelig å gi NHD reelt innhold. Det er en utfordring at næringslivet påvirkes av et sett departementer, ikke bare ett.

Lyng sier han vil fortsette arbeidet for å få enten en stortingsmelding eller en NOU om byggenæringen.

– Vi har inntrykk av at flere partier ikke avviser det, men at de ba næringen om å komme med bedre begrunnelser for hvorfor vi trenger en slik. Vi vil ta det opp igjen, og gi dem begrunnelsene, sier BNL-sjefen.

Ellers peker Lyng på at det nå er satt sammen et Storting der det er flertall for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, samt å avvikle arveavgiften. – Dette er viktig for mindre familiebedrifter og så langt er vi langt fra fornøyd. Her må regjeringen gjøre noe raskt.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.