Det knytter seg mest spenning til det nyåpnede området i den sørøstlige delen av Barentshavet, der potensialet til å gjøre store funn er stort.

23. KONSESJONSRUNDE

Borten Moe inviterer oljeselskapene til Barentshavet

Åpner 23. konsesjonsrunde. Mest spenning i Barentshavet sør-øst.

Harstad: Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterte i dag oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Det skjedde under Petro-konferansen i Harstad, der en rekke ledende politikere og næringslivsfolk er samlet for å diskutere fremtiden til Nord-Norges olje- og gassindustri.

Les også: Slik blir Norge uten ny olje

Flere områder

Det knytter seg mest spenning til det nyåpnede området i den sørøstlige delen av Barentshavet, der potensialet til å gjøre store funn er stort.

Det blir også mulig å nominere blokker også i øvrige deler av Barentshavet, i Norskehavet og i Nordsjøen.

Populær 2D-seismikk

Oljedirektoratet (OD) har samlet 2D-seismikk i området i sommer. Borten Moe sier det har vært bra tilslag på dette så langt, og forventer nå mange nominasjoner fra oljeselskapene.

– Dette er svært viktig for oss. Det har vært bra tilslag på seismikken som vi la ut for salg tidligere i sommer. Denne regjeringen ønsker utvikling i nord, og vi leverer det som skal til for å øke aktiviteten betydelig framover, sier han.

Sist gang et område på norsk sokkel ble åpnet var i 1994. Barentshavet sørøst gir særlig store muligheter for Nord-Norge og Finnmark, sier han.

Olje- og energidepartementet krever at oljeselskapene skal ha nominasjonene på plass innen 14. januar neste år.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har godkjent kontrakter for 43 milliarder kroner før Stortinget har behandlet utbyggingene.
Olje- og energidepartementet krever at oljeselskapene skal ha nominasjonene på plass innen 14. januar neste år.Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterte i dag oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel Åserud, Lise

Les også: LEDER: For eller imot olje?

Konsesjon til kraftlinje

Borten Moe slapp også nyheten om at olje- og energidepartementet har avgjort klagesaken etter NVEs vedtak og gitt Statnett konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV sentralnettsledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms.

NVEs vedtak var påklaget av blant annet reindriften og lokale interesser. 

Departementet legger vekt på at det er viktig å styrke forsyningssikkerheten i området for å hindre utfall av kraftforsyningen til store deler av Nord-Norge nord for Ofoten. Dette for å gjøre det attraktivt for ny industri og fornybar produksjon i landsdelen.

Petro-konferansen i Harstad avsluttes for øvrig på torsdag.

Les også:

ONS-debattant siktet for korrupsjon

Det brukes penger på sokkelen som aldri før, men lønnsomheten går ned

Norsk teknologi lokket russisk oljegigant til Stavanger

Få med deg «TU Oil Summit 2016» torsdag 24. november.