Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Sverre A. Larssen. (Bilde: Alexander Hagstadius)

BNL: Vil ikke ha dumping-tiltak

  • Bygg

Fredag fremmet regjeringen forslag om nye tiltak for å hindre at utenlandske arbeidstagere i Norge får dårligere lønn og arbeidsvilkår enn norske.

Flytter ansvaret

Tiltakene skal gi arbeidsgiver og tillitsvalgte ansvar for kontroll av lønns- og arbeidsforhold.

- Istedet for å "privatisere" kontrollansvaret, burde regjeringen heller styrke Arbeidstilsynet. Det vet vi nytter, sier administrerende direktør Sverre A. Larssen, Byggenæringens Landsforening (BNL), til Dagens Næringsliv.

Oppdragsgivers ansvar

Regjeringen foreslår blant annet:

  • Oppdragsgiver skal få plikt til å påse at oppdragstagerne eller underentreprenørene betaler det de skal til sine ansatte.
  • De tillitsvalgte skal få rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørene og rett til å melde fra til Arbeidstilsynet.
  • Å stramme inn reglene for innleie av arbeidstagere, i tillegg til at det vil bli innført en godkjenningsordning for vikarbyråer.

- Friere for de useriøse

Ifølge Dagens Næringsliv mener Larssen forslagene er ufornuftige. Han vil heller at Arbeidstilsynet styrkes.

- Dessuten går forslaget inn for å gi innsynsretten til tillitsvalgte, og det er bare halvparten av bedriftene som har tariffavtaler og tillitsvalgte. Det er stort sett LO-tillitsvalgte som får innsynsrett, og disse er stort sett i de seriøse bedriftene. Dermed blir det større belastning på de seriøse, mens de useriøse får enda større armslag, sier Larssen til avisen.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.