OLJE FRAMFOR GASS: Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, frykter oljeselskapene tenker kortsiktig. (Bilde: Ole K. Helgesen)

– Billig gass bør brukes til oljeutvinning

  • Olje og gass

De siste par årene har gassprisen falt dramatisk på grunn av økt skifergass- og LNG-produksjon og lavere etterspørsel i kjølvannet av finanskrisen. Oljeselskapene forventer at prisfallet er midlertidig og gjør derfor ikke noe annet enn å holde litt igjen på gassproduksjonen.

Økt oljeproduksjon

Professor ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, mener selskapene burde utnyttet situasjonen og injisert deler av gassen i feltene for å presse ut mer olje.

– Vi erfarer nå et dramatisk skift i forholdet mellom gass- og oljepris. Derfor bør man vurdere aktuelle prosjekter for økt oljeutvinning. Det kan være bedre å bruke gassen aktivt til trykkstøtte fremfor bare passivt å holde tilbake produksjonen.

– Hva er årsaken til at det ikke blir gjort mer for å bruke gass til økt oljeutvinning i perioder med lave gasspriser?

– Det vil være en viss ledetid også for denne typen prosjekter, og fallet i gasspris må forventes å vare en stund for at prisfallet skal initiere IOR-prosjekter (økt oljeutvinning, red. anm.). Men min oppfatning er at oljeselskapene tror at fallet i gasspriser vil vare en stund denne gang.

Har ledig gass

Statoil skal ha reforhandlet flere langsiktige gassalgskontrakter. Blant annet skal selskapet ha vært nødt til å akseptere at gassprisen i større grad kobles mot spotprisene for gass, og at kundene fikk reduserte mottaksforpliktelser.

– Statoil har dermed ledig gass, og det tror på en fremtidig økning i gassprisen. Men det er ikke noe som tyder på at ledelsen i Statoil har gitt meldinger til organisasjonen om å øke innsatsen innen selskapets gassinjeksjonsprosjekter.

– Føler du deg trygg på at et vil være overkapasitet i gassmarkedet lenge nok til at det er lønnsomt å starte prosjekter for bruk av gass til økt oljeutvinning?

– Ja, i hvert fall for de prosjektene som ikke har spesielt lange ledetider, slår professoren fast.

Organisasjonsendringer

Osmundsen mener Statoil og de andre selskapene må vurdere om de har nok fleksibilitet i organisasjonen til å utnytte situasjonen.

– Denne typen beslutninger er komplekse og befattet med mange former for usikkerhet. Oljeselskapene bør studere sine organisasjonsstrukturer, beslutningssystemer og incentivmekanismer for å kartlegge om disse kan medføre for kortsiktige optimaliseringer i felt som skal produsere i opptil 50 år, og der infrastrukturen kan benyttes enda lengre.

Oljen fra Troll-feltet lønnsom

Osmundsen sier at Statoils gasstrategi i stor grad har bestått i å øke produksjonen der det er mulig. Myndighetene har vært kritiske til dette og sa blankt nei til å akselerere uttak av gass fra Troll fase 2.

– Dette, og andre lignende vedtak, har flere av selskapene vært uenige i der og da, men siden innsett at var kloke valg. Spørsmålet er om oljeindustrien alltid ser er best for dem på lang sikt.

Få med deg «TU Oil Summit 2016» torsdag 24. november.