Statsråd Tora Aasland må svare i Stortinget om klima-e-postene på avveie. (Bilde: Kyrre Lien / Scanpix)
IRRITERT: Tord Lien fra FrP er tydelig irritert på at næringsminister Trond Giske kaster bøår i øynene på en krisetruet industri ved å love forskningsmidler som allerede er bundet opp. Tord Lien, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, FrP 2. nestleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Bilde: Tore Stensvold)

Ber Aasland svare om klimaforskningen

  • Klima

Nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Tord Lien (Frp), stiller følgende spørsmål til Aasland:

Lekkasjer

"Er statsråden bekymret for at avsløringene fra East Anglia Universitetets Climate Research Unit, den såkalte Climategate-saken, vil svekke tilliten til klimaforskningen og hva vil hun foreta seg for å unngå at det i fremtiden kan stilles forskningsetiske spørsmålstegn ved norsk klimaforskning?"

Lien viser til lekkasjene av e-poster fra sentrale klimaforskere som er lekket ut på nettet fra Climate Research Unit.

Han viser til artikler i Teknisk Ukeblad og Wall Street Journal om klimaforskere som diskuterer hvordan de skal hindre forskere som er skeptiske til FNs klimapanel å komme til orde.

Les mer: Glovarmt om oppvarming

Ber om CICERO-tall

I TU nr.41 uttalte professor Dag E.Helland som leder den forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknikk at "e-postene er i så måte ganske bekymringsfulle. Dette materialet viser tydelig hvordan noen prøver å overkjøre motstanderne og det er etisk betenkelig".

Helland påpekte også at det massive påtrykket har dreid forskningsmidlene i retning av de som holder med klimapanelet.

Lien vil også be Stortingets utredningsavdeling om tall for bevilgninger til CICERO Senter for klimaforskning.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.