ENERGI OG MILJØ: Øivind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak vil legger mer vekt på energi og miljø, derfor har han kjøpt KanEnergi. (Bilde: Joachim Seehusen)

Asplan Viak satser på energi

  • Bygg

Asplan Viak har kjøpt KanEnergi. Det betyr økt fokus på energi og miljø og gir selskapet et fotfeste i Sverige.

Flytter

Det har i en periode vært kamp mellom tre – fire norske rådgiverselskaper om å kjøpe KanEnergi. Asplan Viak gikk av med seieren og overtar KanEnergi fra 1. november.

Selskapet flytter da til Asplan Viaks lokaler i Sandvika men vil fortsatt operere under eget navn.

Energi og miljø

– Vi ønsker å bygge oss opp på energi og miljø og vi anser KanEnergi som en av de aller beste rådgiverselskapene i landet innen disse feltene, sier Øivind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak.

Mork legger til at han tror energi og miljø er et marked som vil vokser.

– Dessuten synes vi ikke det er mulig å være en ansvarlig samfunnsaktør i dag uten å kunne tilby slike tjenester. Vi har fra før hatt noen nøkkelpersoner innen energi og miljø men vi var ikke sterke nok.

Norden

KanEnergi har en avdeling i Sverige med 14 ansatte. Fra før er ikke Asplan Viak representert der.

– Nå får vi et fotfeste i Sverige, det blir spennende. Siden Sverige er med i EU tror jeg det vil gjøre det lettere å få oppdrag i EU. På sikt vil vi satse mer på en nordisk plattform og gjøre Norden til vårt hjemmemarked, sier Mork.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.