SYSTEM: Egil Skavang vil ha system i kompetansen, og har fått med seg BE på laget. (Bilde: Joachim Seehusen)

Arkitektene og BE sammen om kompetanse

  • Bygg

Et forprosjekt med en økonomisk ramme på 400 000 kroner er nå besluttet satt i verk. Så ønsker partene at det skal gå videre til et hovedprosjekt for å utvikle en etterutdanning for arkitektene som er harmonisert med myndighetskrav.

Kompetansestruktur

– Vi tar videre et prosjekt fra Byggekostnadsprogrammet, kalt byggkompetanse. Byggenæringens Landsforening hadde til hensikt å realisere det for byggfagene og vi ønsket å knytte oss til dette, men de kom ikke i gang, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

I en e-post sier Morten Lie, administrerende direktør i BE at målsettingen med samarbeidsprosjektet med Arkitektbedriftene er å etablere en kompetansestruktur for arkitekter som harmoniserer med regelverkets krav til ansvarsroller som arkitekter kan fylle i byggeprosjekter.

Byggingeniører lærer lite om byggefeil

Styrke opplæringen

BE støtter forprosjektet med 200 000 kroner for å konkretisere mål, planer og finansiering for et hovedprosjekt. Kompetanse er avgjørende for å bygge etter nye krav, og BE er opptatt av å styrke opplæringen i byggenæringen.

– Samarbeidet med Arkitektbedriftene kan være en skisse også for andre grupper i næringen, skriver Lie.

Skavang peker på at jo mer komplekse byggene blir jo viktigere blir det å ha oppdatert kompetanse.

– Derfor vil vi ha en harmonisering og presisering av kompetansenivåene mot kravene i regelverket, sier Skavang.

Les også: – Vi blir tvunget til å forske mer

Bygge bru

Han ønsker at resultatet av prosjektet skal bygge en bru mellom myndighetenes og bransjens behov for at kompetanse hele tiden er à jour og avstemt med utvikling av myndighetskrav. Målet er at prosjektet skal føre frem til et tilbud om systematisk og eksamensbasert etterutdanning for arkitekter.

– Myndighetene trenger en godkjenningsordning, bedriftene trenger en ordning for å dokumentere kompetanse.

Les også:

– Arkitektene feiltolker regelverket

Byggingeniører kan ikke nok om bygg

Vil ha elsertifikater for bygg

Rådgiverne skal bli mer synlige

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.