Arkitektkontorene i Oslo er de som har nedbemannet mest. (Bilde: colourbox.com)

Arkitektene nedbemanner fremdeles

  • Bygg

En undersøkelse gjennomført av Arkitektbedriftene viser at bemanningsnivået i norske arkitektkontorer er på 91,7 prosent sammenlignet med toppmålingen fra april 2008.

Ned med over åtte prosent

Bemanningsnivået har falt med over to prosent siden siste måling fra november/desember 2009.

Sammenlignet med toppmålingen fra april 2008 er det en nedgang på 8,3 prosent for hele landet.

Mest ned i Oslo

Osloregionen viser over 6 prosent nedgang i bemanningen siden siste måling. Utover i landet er utviklingen stabil.

Den siste målingen dekker perioden november/desember 2009 til medio mars 2010. I undersøkelsen inngår 40 kontorer fra alle landets regioner. Det er de samme kontorene som blir spurt hver gang.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.