Byggearbeidene ved St. Olavs Hospital i Trondheim pågår for fullt. Tre bygg står nå ferdige. (Bilde: Helsebygg Midt-Norge)

Arbeidstilsynet stanset arbeid på St. Olavs hospital

Arbeidstilsynet i Midt-Norge gjennomførte en inspeksjon ved sykehuset og påla firmaet Magnus Hilmar Skipperud å stanse arbeidet. Inspeksjonen avslørte to polske arbeidere som verken hadde dokumentasjon av lønn eller andre arbeidsvilkår, skriver Adresseavisen.

Firmaet må nå pålagt å utlevere arbeidsavtaler, lønnsavregninger, timelister og annen dokumentasjon for polakkene innen 29. februar. Inntil videre er firmaets arbeid på sykehuset stanset.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.