ØKT SIKKERHET: Regjeringsbygget prioriteres i budsjettet. (Bilde: Håkon Jacobsen)

STATSBUDSJETTET 2013

700 millioner kroner til sikring av regjeringsbygg

 

Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet (FAD) vil bevilge 700 millioner kroner til sikring og utbedring av regjeringsbygninger neste år.

Midlene skal blant annet brukes til å sikre og utbedre regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli, samt sikre de midlertidige erstatningslokalene.

Midlene skal også gå til husleie for erstatningslokalene og økt bemanning til vakthold.

I tillegg er det satt av midler på Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets budsjett til sikringstiltak for disse to departementene og på Statsministerens kontor.

FAD vil også bruke 12 millioner kroner på informasjonssikkerhet i staten neste år, samt 413 millioner kroner for å gjøre kontakten med det offentlige enklere gjennom nettportalen Altinn og EDAG (elektronisk dialog med arbeidsgiver).

4 millioner kroner foreslås brukt til universell utforming av IKT.Departementet foreslår også å bruke 50 millioner kroner til samiske kultur- og språktiltak for perioden 2013-2017.

10 millioner kroner av disse foreslås brukt neste år. Trosopplæringsreformen foreslås trappet opp med 31,2 millioner kroner neste år, slik at det totale tilskuddet vil være på 234,2 millioner kroner i 2013.

Les også:

Les også:

Alt om statsbudsjettet 2013

Fakta om statsbudsjettet 2013

Her forsvinner togstasjonene

Øker støtten til eksport  

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.