INGEN SPRENGNINGSUHELL: I forbindelse med utvidelsen av E6 mellom Dal og Boksrud, er det foretatt 400 sprengninger uten noen form for uhell. (Bilde: Statens vegvesen)

400 sprengninger uten uhell

  • Bygg

På oppdrag for Statens vegvesen, startet Mesta i oktober 2009 utvidelsen av E6 på den 11 kilometer lange strekningen mellom Dal og Boksrud i Eidsvoll kommune.

Store ladninger

Siden da er det blitt foretatt 400 sprengninger med i gjennomsnitt 950 kilo sprengstoff i hver sprenging.

Totalt har det blitt sprengt ut 730 000 kubikkmeter med stein – et snitt med 1840 kubikkmeter stein per sprengning, skriver Statens vegvesen.no.

– Oppegående byggherre

De store sprengningene har ikke ført til skader av noe slag.

– Dette skyldes flere ting. Det viktigste tror jeg er en oppegående og engasjert byggherre som følger entreprenøren tett.

Må være til stede

Det innebærer blant annet å være til stede på store sprengningssalver og sprengninger nær tettbebyggelse, sier assisterende byggeleder i Statens vegvesen, Harald Fagerheim.

Sjekker prosedyrene

Han forteller at han i forkant av hver sprengning gjennomgår entreprenørens jobbanalyse og sjekker at prosedyrene gjennomføres i henhold til planen.

– Det er ingen hemmelighet at vi som byggherre med vår tilstedeværelse uten i felten har avdekket flere forhold som kunne ha fått alvorlige følger.

Dette synliggjør viktigheten av at vi følger opp entreprenøren tett, sier Fagerheim.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.