130 millioner terabyte

Det er mengden mobil datatrafikk vi vil ha om fire år, ifølge Cisco.

Hvem vinner mobilkrigen?
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.